Rainbow page separator

Značka se zákazem vstupu pro chodce od nové lávky zmizí

Čtvrtek, 7. Červenec 2016

Značka se zákazem vstupu pro chodce od nové lávky zmizí

Žďár nad Sázavou / Aktuálně již „přebytečná“ dopravní značka poutá pozornost místních obyvatel i turistů, kteří chtějí ve směru od restaurace Táferna využít novou lávku pro pěší vedoucí na zrekonstruované parkoviště u zámku. Značka stojící těsně u nového chodníku vedoucího k lávce poněkud mate přecházející a má být z blízkosti přemostění odstraněna. K nové lávce pro pěší překlenující Stržský potok se ale značení nevztahuje. Má vztah k vedlejšímu baroknímu mostu se sochami světců.
„Předmětná značka je původní a patří k mostu. Ohledně odstranění bude vyvoláno jednání se správcem komunikace, což je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a Policií ČR,“ informoval Petr Fuksa z odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice.