Rainbow page separator

Značky na nové stezce avizují, že je určená jenom pro cyklisty

Pátek, 24. července 2020

Žďár nad Sázavou / Na označení nového úseku cyklostezky, který nedávno vznikl v ulici 1. máje a propojil stezku vedoucí nedaleko Modrého hřiště pod silničním mostem přes Sázavu s novou lávkou na Farská humna, upozorňují někteří žďárští obyvatelé. Nová část cyklostezky je totiž oproti starší trase, na kterou se napojuje, označena svislými dopravními značkami s piktogramy, které jednoznačně dávají najevo, že není určena pro pěší, ale výhradně pro cyklisty. Podle úředníků žďárského městského úřadu tomu tak skutečně je.
„Po konzultaci se zástupcem investora – odborem rozvoje a územního plánování – sděluji, že smíšený provoz chodců a cyklistů zde není možný s ohledem na požadavky vyplývající z „bezbariérové“ vyhlášky číslo 398/2009 Sb., která limituje šířkové a výškové poměry,“ uvedl Luboš Koubek, zástupce vedoucího odboru dopravy žďárského městského úřadu.
Aktuálně dokončovaný projekt rozvoje cyklodopravy ve Žďáře za 30,7 milionu korun má celkem pět částí. Kromě již zmíněného propojení ulice 1. máje s ulicí Žižkova a lávky na Farská humna, jde ještě o cyklostezku od Pilské nádrže ke Stržanovu, lávku do čtvrti Klafar a piktogramový koridor pro větší bezpečnost cyklistů v ulici Sázavská a v úseku od ulice 1. máje s napojením na prostor před nádražím. Termín kompletního dokončení zakázky je konec prázdnin.