Rainbow page separator

Známá česká socioložka Jiřina Šiklová navštíví Žďár nad Sázavou

Sobota, 14. února 2015

Beseda - Tímto světem projdu jen jednou

Na pozvání Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou zavítá ve středu 4. března 2015 do Žďáru jedna z nejvýraznějších žen pohybující se ve veřejném životě, PhDr. Jiřina Šiklová.

Ta bude hlavním hostem besedy s názvem „Tímto světem projdu jen jednou“, která se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu v 16 hodin. Akce je uspořádána ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou a s garancí místostarosty Ing. Josefa Klementa. Vstup na besedu bude zdarma.

Jiřina Šiklová, přední česká socioložka, publicistka, autorka mnoha knih byla během svého barvitého života nejen pedagožkou, disidentkou, uklízečkou, sociální pracovnicí, ale i vězeňkyní za pašování nelegální literatury v období tzv. normalizace. Iniciovala založení katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou od roku 2000 vedla. S jejím jménem je spojeno také založení nevládní neziskové organizace Gender studies v Praze. Doktorka Šiklová se po celý profesní život zabývá sociální tématikou, problematikou gender, vztahu mezi generacemi a mnoha dalšími sociálními oblastmi. Jako autorka knih oslovila mimo jiné čtenáře také knihou Vyhoštěná smrt (nakladatelství Kalich, 2013), která formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní fakt, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého myšlení a řeči a s nimi i často umírajícího člověka.

A jaký je pohled hlavního garanta besedy, místostarosty Ing. Josefa Klementa na toto tolik tabuizované téma smrti? „Jedinou jistotou člověka je, že jeho pozemské putování jednou skončí. Pozoruhodné je, že člověk si vytváří své umělé jistoty a zapomíná na realitu,“ říká místostarosta Klement.

Domácí hospicová péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou by ráda touto besedou oslovila žďárskou veřejnost tématem, které ačkoliv je lidmi přijímáno mnohdy s velkým odstupem, o kterém není vhodné hovořit vůbec, přesto se týká každého z nás.
„Každý člověk může dospět do životního bodu, kdy je třeba zajistit péči o svého blízkého člověka, postarat se o něho, tedy z velké míry převzít zodpovědnost. Jednou z opor, která může pomoci nést těžké břímě nemoci blízkého člověka, je vedle rodiny i služba Domácí hospicová péče,“ vysvětluje Marie Miličková, vedoucí terénní služby zacílené na těžce nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich blízké pečující.
Rozsáhlý tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými. Tato služba je poskytována na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou nepřetržitě v denních i nočních hodinách.

Autorka tiskové zprávy: Bc. Gabriela Zítková

Domácí hospicová péče je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které je určené pro osoby nevyléčitelně nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny
a poskytuje jim podporu a zázemí. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje složku zdravotní a sociální, péči psychologickou a duchovní. V rámci fakultativní služby jsou zapůjčovány kompenzační pomůcky.
Služba je poskytována nepřetržitě na území okresu Žďár nad Sázavou v domácím prostředí uživatele.