Rainbow page separator

Zpevněné plochy pod kontejnery mají přispět k udržení pořádku

Pátek, 23. Září 2016

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Na sto tisíc korun vyšlo vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad na pěti místech ve Žďáře. Na některých stanovištích šlo o zcela novou pevnou základnu, jinde byly pouze rozšířeny plochy stávající. „K vybudování jsme přistoupili na základě úspěšného grantového řízení u kolektivního systému ASEKOL, který tento projekt podpořil částkou padesát tisíc korun,“ uvedla Miluše Kozáková z odboru komunálních služeb žďárské radnice.
Zpevněné plochy byly vybudovány pod kontejnery v Neumannově ulici u tržnice a u orlovny v ulici Libická, k jejich rozšíření došlo na stanovištích v Nádražní ulici 35 – 37, u zastávky MHD v Bezručově ulici a u kulturního domu v ulici Na Úvoze. Tímto krokem má být podle žďárské radnice zkvalitněna separace odpadů na veřejně přístupných místech a zároveň se tam zlepší udržení pořádku a čistoty.