Rainbow page separator

Zrevitalizovaný rybník nabídne rekreaci, nikoliv však rybolov

Pátek, 18. srpna 2023

Svratka / Plný vody je už zrevitalizovaný rybník Svratka ve Svratce. Dvouleté stavební úpravy zahrnuly nejenom jeho odbahnění, ale i dosypání koruny hráze, výstavbu obtokového ramene s rybím přechodem, umělého ostrůvku pro vodní ptactvo, litorální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází i opravu vakové a hradicí konstrukce. Finanční náklady se vyšplhaly na devětadvacet milionů korun, z nichž dvaadvacet bude uhrazeno prostřednictvím přiznané dotace. Nové obtokové rameno kopíruje pěšina, kterou lidé využívají k procházkám, přičemž vodní koryto přemosťuje dřevěná lávka. Na protějším břehu vznikl stržením části břehu základ pláže, protože se počítá s tím, že nádrž poslouží i k rekreaci a koupání. Na rozdíl od rybolovu, s nímž se v opraveném rybníku na základě dotačních podmínek minimálně v nejbližších letech nepočítá. Cílem revitalizace nádrže, jejíž výstavba na řece Svratce byla dokončena v roce 1983, bylo především zlepšení hospodaření s vodou, respektive zajištění bezpečného převedení zvýšených a povodňových průtoků, ale taktéž lepší akumulační schopnosti území včetně zadržení vody v krajině.