Bystřicko, bystricko, aktuality, Zubří, podpora, EU
Rainbow page separator

Zubří země chce získat finanční podporu z Evropské unie

Pátek, 26. Duben 2013

Bystřicko / Veřejné projednání přípravy strategie Místní akční skupiny (MAS) Zubří země se po nedávném jednání v Bystřici nad Pernštejnem 2. května uskuteční i v Nedvědici a 14. května v Novém Městě na Moravě. Záměrem je v co nejširší diskusi projednat strategii pro nové plánovací období v letech 2014 – 2020, kdy se chce MAS Zubří země zapojit do čerpání prostředků z Evropské unie pro rozvoj regionu. Proto je třeba zjistit, jaké potřeby mají sdružené obce a jejich obyvatelé, neziskové organizace či podnikatelé.

MAS Zubří země zahrnuje na sedm desítek katastrálních území obcí, které patří do správního obvodu nejenom Bystřice nad Pernštejnem, ale částečně i do obvodu Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou a Tišnova.

V současné době se provádí analýza území MAS Zubří země, do které patří vyhodnocení statistických údajů, zpracování dotazníků od obyvatel území a sběr projektových záměrů. Kraj Vysočina zajištění provozních nákladů MAS Zubří země na rok 2013 podpořil dotací ve výši 45 tisíc korun.