Rainbow page separator

15. srpna 2009 Setkání rodáků a přátel Javorka

Úterý, 11. srpna 2009

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ

RODÁKŮ A PŘÁTEL JAVORKA

15. SRPNA 2009

Program:
  • 09:00 -  volná prohlídka obce
  • 12:00 - prezence rodáků a přátel
  • 14:00 - zahájení setkání
  • 14:30 -  křest knih "Javorek"
  • 15:00 - zábavný program
  • od 16:00 k tanci a poslechu hraje "Zuberská šestka"

javorek-rodaci

K oltáři země

skláním svou šíji,

děkuji Tobě,

že jsem,

že tady žiji.

R. Němec