Rainbow page separator

ŠTÍŘÍ DŮL – utajená krása mimo turistickou značku

Sobota, 27. března 2010

Přírodní rezervace Štříří důl je hluboce zaříznuté údolí Štírového po;;toka, které se táhne od rybníka Malé Dářko až k údolní nivě řeky Doubravy. Chceme-li si tu;;to unikátní přírodní atrakci prohlédnout, ideálním výchozím bodem je vesnička...