Rainbow page separator

ŠTÍŘÍ DŮL – utajená krása mimo turistickou značku

Sobota, 27. Březen 2010

Přírodní rezervace Štříří důl je hluboce zaříznuté údolí Štírového potoka, které se táhne od rybníka Malé Dářko až k údolní nivě řeky Doubravy. Chceme-li si tuto unikátní přírodní atrakci prohlédnout, ideálním výchozím bodem je vesnička...