Rainbow page separator

Přírodní památka NÁVESNÍK a vodní nádrž HAMRY

Čtvrtek, 8. dubna 2010

Na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v okrese Chrudim se nacházejí dvě vodní plochy, které zcela jistě s;;tojí za zhlédnutí. Výchozím bodem pro zhruba třináctikilometrovou trasu je vesnička Vor;;tová, která je od Žďáru nad...