Rainbow page separator

21. – 29. 9.2009 Podzimní výstava výrobků uživatelů Klub v 9

Neděle, 20. září 2009

Podzimní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví ve spolupráci s Knihovnou M.J. Sychry  ve Žďáře nad Sázavou pořádá

ve dnech 21. až 29. září 2009

výstavu výrobků uživatelů služby v prostorách dospělého oddělení.

podzimni-vystava-2K vidění, ke koupi a k potěšení budou skleněné šperky a výrobky z keramiky a z pedigu.

Prodej těchto výrobků bude v úterý 29.9. od 15.00 do 16.00 hod.

Výstava je součástí dlouhodobého projektu “Umění – odraz duše”, který je podporován Ministerstvem kultury ČR. Jeho cílem je představit veřejnosti umělecké aktivity Klubu v 9.
Současně je výstava uspořádána u příležitosti celostátního Dne charity, který se uskuteční 25. září v den svátku sv. Vincence z Pauly, zakladatele charitního díla.

„Smyslem této akce není pouhá expozice vystavovaných výrobků a jejich prodej, ale především bychom rádi ukázali široké veřejnosti, že duševní onemocnění neznamená ztrátu rozumových a tvůrčích schopností. Výrobky z keramiky, pedigu i šperky ze skla jsou dokladem toho, že lidé s duševním onemocněním mohou smysluplně a užitečně naplnit svůj volný čas. Zároveň bychom chtěli poukázat na některé mylné představy o duševně nemocných lidech v naší společnosti.“ řekla Mgr. Lucie Dolníčková, sociální pracovnice Klubu v 9.

Poslání
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Kontakt:
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319, mob.: 777 755 469, e-mail: klubv9.zdar@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz