Rainbow page separator

Akademie Jana Amose Komenského – školení

Akademie Jana Amose Komenského

www.akademiezdar.wbs.cz

Akademie Jana Amose Komenského, o.s. Žďár nad Sázavou – zabýváme se vzděláváním dospělých od roku 1991.

Školení mzdová účetní personalista

 • důchodové pojištění, zdravotní pojištění,
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování záloh na daň a daňová zvýhodnění
 • sociální zabezpečení, poskytování náhrad cestovních výdajů,
 • personalistika a odměňování

Aktuální přehled kurzů

 

Školení – bezpečnost práce

 • základní a opakované školení jeřábníků a vazačů břemen
 • základní a opakovaná školení řidičů manipulačních vozíků
 • školení řidičů referentů
 • technicko-organizační činnost v oblasti BOZP
 • školení BOZP pro vedoucí i zaměstnance
 • vyhodnocení rizik (dle zákoníků práce) ve formě, návrh opatření a OOPP
 • technicko organizační činnost v oblasti PO
 • školení PO vedoucích pracovníků, zaměstnanců a požárních preventistů
 • odborná příprava požárních hlídek
 • základy v poskytování první pomoci (pro pracovníky v podniku tomu určené).

Školení a revize lze provádět na pracovišti podniků.
Na provádění výše uvedených služeb vlastníme potřebná platná oprávnění, která na požádání předložíme

 

Kontakt:

Akademie Jana Amose Komenského, z.s.
oblast Žďár nad Sázavou
Komenského 1
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00431419
Registrace: Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 11984

Číslo účtu: 9138751/0100

Tel.:

Josef Poledna +420 606 880 331
Irena Polednová +420 732 184 041

Email: akademiezdar@seznam.cz

Web: www.akademiezdar.wbs.cz