Rainbow page separator

Krojová pouť na Zelenou horu letos nebude v květnu, ale v září

Středa, 18. května 2022

Žďár nad Sázavou / Tradiční lidová krojová pouť se letos ve spojení s oslavami 300. výročí vysvěcení poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře neuskuteční v květnu, ale až v září. Ve středu 28. září se do Žďáru sjedou folklorní soubory, aby se jejich členové za doprovodu dechové hudby vydali ze zámecké baziliky ke kostelu na Zelené hoře. V památce zapsané na seznamu UNESCO se poté uskuteční mše svatá s doprovodem lidových svatojánských písní a žďárské Horácké muziky.
K vidění i slyšení bude taktéž vystoupení folklorních souborů a dětských pěveckých sborů v ambitech kostela či později pěvecký koncert ve svatostánku v podání sopranistky Michaely Katrákové a tenoristy Martina Vydry.
Tradice květnové pouti na Zelenou horu, která předcházela světským oslavám, byla obnovena v roce 2018, a to za účasti krojovaných účastníků z řad folklorních souborů a farníků z farností Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.