Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Ponorka, lektorky
Rainbow page separator

Lektorky Ponorky se stále vzdělávají

Čtvrtek, 7. Duben 2011

Žďár nad Sázavou/Ponorka – centrum prevence, která je jedním ze třinácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, má již několikaletou historii v poskytování programů primární prevence na základních školách. Lektorky centra se snaží, aby jejich služby byly poskytovány co nejkvalitněji, proto je nedílnou součástí jejich pracovní náplně vzdělávání a získávání nových informací a zkušeností v primární prevenci a oblastech s ní souvisejících.

„Pracovnice se také účastní konferencí, stáží, školení, součástí je i pravidelné setkávání v rámci  Pracovní skupiny prevence rizikového chování v okrese Žďár nad Sázavou. Využívají i bohatou nabídku seminářů poskytovaných Krajským úřadem kraje Vysočina, realizátorem Individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě se pak vzdělávají v oblasti pedagogiky a práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,“ sdělila Mgr. Ivana Bartoňová, vedoucí Ponorky. Do budoucna pracovnice Ponorky plánují rozšířit své vzdělání především v oblasti krizové intervence a internetového poradenství.
Posláním centra prevence je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování s podporou zdravého životního stylu.

Programy primární prevence se realizují pro třídní kolektivy na základních a středních školách. Pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, záškoláctví apod.). Žáky a studenty podporují v posilování zdravého životního stylu.
Centrum prevence Ponorka získalo v roce 2010 finance z projektu kraje Vysočina s názvem „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ v rámci operačního programu „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Cílem projektu je posílit systémové vazby při zabezpečování primární prevence (dále PP) sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území kraje Vysočina a na sousedících územích. Chod centra je také zabezečen z finanční podpory měst a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Autor: Mgr. Helena Urbánková