Rainbow page separator

Ohlédnutí za setkáním na Klubu v 9

Středa, 29. Červenec 2009

Pracovníci Klubu v 9 se rozhodli uspořádat prázdninové setkání určené tentokrát osobám blízkým uživatelům zařízení, a to ve klub-v-9-akcečtvrtek 16.7.2009 v odpoledních hodinách.

Setkání s podtitulem „Přijďte si zkusit vyrobit něco pro radost“ mělo – na rozdíl od předchozích setkání – netradiční program.
„Všichni návštěvníci si měli možnost prakticky vyzkoušet techniky, které naši uživatelé provozují v rámci tvořivých dílen Klubu v 9. Konkrétně byla připravena keramická minidílna a pletení košíku z pedigu.“ řekla Mgr. Jana Kincová Křížková, vedoucí Klubu v 9.

Po překonání počátečního ostychu se s úsměvem zapojila většina návštěvníků a během krátké doby se jim podařilo vytvořit několik zdařilých výrobků. Dobrou náladu návštěvníků dílen podpořilo i  pohoštění připravené samotnými uživateli.klub-v-9

 

Poslání
Klub v 9centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

 

Základní činnosti

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
    k sociálnímu začlenění (nácvik péče o své tělesné i duševní zdraví (podpůrný rozhovor, krizová intervence),  nácvik vedení domácnosti, obstarání běžných záležitostí)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (klubové aktivity – výlety, výstavy, kulturní představení, sportovní programy)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (komunita, společensko-zábavná činnost (besedy, hudební programy, výstavy připravené uživateli) , edukace
  • výuka jazyků, hra na flétnu, práce na PC, pracovní terapie (individuální, skupinová) – keramická dílna, šicí dílna, dřevodílna, výtvarná dílna, relaxační techniky, muzikoterapie)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod, informační servis, (základní sociální) poradenství)
    Fakultativní formou nabízíme služby pastoračního asistenta – společné duchovní setkání 1x měsíčně, individuální duchovní poradenství dle domluvy.

Kontakt
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319, mob.: 777 755 469, e-mail: klubv9.zdar@caritas.cz
http://www.zdar.caritas.cz