Rainbow page separator

Firmy od ‘chust’

Žďár podepsal smlouvu s Chustem, čtvrtým partnerským městem

Neděle, 29. října 2017

Žďár nad Sázavou / Čtvrtým partnerským městem Žďáru nad Sázavou se 27. října stal Chust, okresní měs;;to ležící v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Právě s ;;tou;;to částí Ukrajiny, kdysi Podkarpatskou Rusí, která před druhou svě;;tovou...