Rainbow page separator

Firmy od ‘jaroslav svoboda’

Karlovská sklárna se v sobotu 8. prosince otevře veřejnosti

Úterý, 4. prosince 2018

Karlov / Na setkání bývalých pracovníků, ale nejenom těch, zve sklárna Svoboda AGS z Karlova, a ;;to u příleži;;tosti oficiálního otevření nové galerie v pros;;torách sklářské hutě v Karlově. To se uskuteční v sobotu...