Rainbow page separator

Firmy od ‘smrk’

Dřevo

Žďársku hrozí kůrovcová kalamita, záleží na vlastnících lesů

Úterý, 20. března 2018

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou majitelé lesních porostů povinni dostat ven z lesa či asanovat veškeré stromy a dříví napadené kůrovcem. Nejpozději však před tím, než dospělí brouci vyletí z napadených...