Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, aktuality, nemocnice
Rainbow page separator

V nemocnici fungují automaty na ochranné oděvy

Neděle, 3. Listopad 2013

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Nové automaty na výdej ochranných oděvů nainstalovali v novoměstské nemocnici na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Počin souvisí s vyhláškou o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, na základě které musí každý návštěvník pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. Automaty fungují na dvacetikorunové mince, za čtyřicet korun návštěvníkovi vydají balíček, ve kterém je kompletní jednorázový ochranný oděv. Ten jej pak po odchodu z oddělení odloží do kontejneru na odpad.
„Při hospitalizaci pacienta na tomto oddělení delší než čtrnáct dní vybaví návštěvu personál oddělení pláštěm a návleky z vlastních zásob zdarma,“ uvedla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Podle jejího vyjádření by měly být návštěvy na těchto odděleních pokud možno omezeny na osoby pacientovi nejbližší, přičemž přítomnost dětí je na oddělení intenzivní péče z epidemiologického hlediska nevhodná.