Rainbow page separator

Zahradní slavnosti 19.6. – 22.6.2009 v Radešínské Svratce

Úterý, 16. Červen 2009

Římskokatolická farnost Rad. Svratka, Jámy a Oblastní charita Žďár n/Sázavou,

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi v Rad. Svratce

Vás srdečně zvou na :

  

V. Zahradní slavnosti v Radešínské Svratce

 

Pátek  19.6.2009

DĚTSKÝ DEN  

Farní hřiště a přilehlé okolí v Radešínské Svratce

16:00 hod.     Společná mše svatá, sloužena zvláště pro děti a mládež ve farní zahradě.

                            Hlavní celebrant  P. Jozef Gruba SAC

                            V případě špatného počasí v chrámu sv.Václava a sv. Vojtěcha v Rad. Svratce.

17:00 hod.    Odpoledne plné nevšedních her a soutěží, pro děti i dospělé   

18:30 hod.    Ukázka balónového létání  – firma Kubíček – Radešín

21:00 hod.    Poděkování adorací před Nejsvětější Svátostí Oltářní za společně prožitý den

                            v chrámu sv. Václava a sv. Vojtěcha v Rad. Svratce.

Vstupné na Zahradní slavnosti 19.6.2009 je 50,-Kč, děti zdarma. Z důvodu bezpečnosti při ukázkách balónového létání doprovod dítěte dospělou osobou nutný.
V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční v kulturním domě v  Radešínské Svratce.

 

Sobota  20.6.2009

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE Z KOŇSKÉHO HŘBETU

Farní hřiště a prostranství v Radešínské Svratce

14:00 hod.    Zahájení mší svatou v chrámu sv. Václava a sv. Vojtěcha v Radešínské Svratce
                          Hlavní celebrant P. Pavel Habrovec

15:00 hod.   Začátek zábavného programu

15:15 hod.   K poslechu i tanci hraje 

„BRNĚNSKÁ HELIGONKA

  pod uměleckým vedoucím panem Jiřím Bartlem

15:00 hod.    Ukázka parkůru (skoky přes překážky)

                            Odpoledne s poníky – projížďka dětí

                            Řemeslný jarmark pro děti i dospělé

                            Děti i dospělí si mohou vyzkoušet různá lidová řemesla. Například: výroba

                            keramiky, šperků, svíček, zdobení perníčků, malování na hedvábí,

                           výrobky z pedigu aj.

 19: 30 hod.    K poslechu i tanci hraje: taneční kapela

„JÁSALKA“ 

Taneční výlet se uskuteční na farní zahradě v Radešínské Svratce.

23:00 hod.    Ukázka fair show (tanec s ohněm) 

Celodenní vstupné na  Zahradní slavnosti 20.6.2009 je 150,-Kč/za osobu, (v ceně vstupenky je večerní program), děti, mládež a studenti 20,-Kč.

Vstupné na večerní taneční výlet je 70,-Kč. Z důvodu bezpečnosti při projížďce na koních doprovod dítěte dospělou osobou nutný.

V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční v kulturním domě v Radešínské Svratce.

 

Neděle 21.6.2009

 ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

Farní hřiště v Radešínské Svratce

 14:00 hod.   Zahájení Zahradních slavností, sloužením mše svaté, pro farnost Radešínská

                           Svratka, Jámy a  široké okolí.
                           Hlavní celebrant bude Mons. Mgr. Jiří Mikulášek,  generální vikář

                          brněnské diecéze.

                           Po mši sv. následuje beseda na téma: Farní společenství.

                          V případě špatného počasí bude mše svatá sloužena v chrámu sv. Václava

                          a sv. Vojtěcha v Radešínské Svratce.

 16:00 hod.    Košt – ochutnávka a prodej vína pana Popely z Perné pod Pálavou                 

16:00 hod.    Odpoledne s poníky – projížďka dětí        

16:30 hod.    Vystoupení dětí ze ZŠ Radešínské Svratky s kroužkem Aerobiku

                         Vystoupení dramatického kroužku s pohádkou „Čisté srdce

                         Vystoupení dětí ze ZŠ Nová Ves s muzikálem „Budulínek“

17:30 hod.    K poslechu i tanci hraje skupina

              „DRING“

Vstupné na taneční výlet  21.6. 2009 od 17:30 hodin je 70,-Kč.

  

Pondělí  22.6.2009

18:30 hod.     Zakončení mší sv., poděkování  za společně prožité dny, v chrámu sv. Václava

                             a sv. Vojtěcha v Rad. Svratce

 

Předprodej  a informace:

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi v Rad. Svratce č. p.11 – 732 126 905.

V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční v kulturním domě v Radešínské Svratce.

Budeme vděčni za každý finanční dar na realizaci těchto Zahradních slavností. Po celé tři dny je zajištěno občerstvení.

Celý program v pdf zde