Rainbow page separator

Žďárská pouť 2018

Tradiční Svatojánská pouť je ve Žďáře nad Sázavou velkou tradicí. Letos se uskuteční v termínu od 16. 5. do 19. 5. 2019. Tradiční je již také místo konání – plocha kolem zimního stadionu a sportovní haly na Bouchalkách. Žďárská pouť je druhou největší akcí svého druhu v České republice a každoročně přiláká tisíce lidí z širokého okolí.

zdarska-pout-letecke-fotografie-rc-mikrokopter-dajc-zdar-nad-sazavou-8Tak jako každý rok nás čeká široká nabídka pouťových atrakcí a to pro všechny věkové skupiny. Milovníky pouťového veselí jistě potěší, že počet atrakcí se za poslední roky moc nemění a tento počet dosahuje již čísla 100. Pro návštěvníky připomínáme jen některé názvy adrenalinových atrakcí z minulých let – Katapult Bungee, Extreme, Centifuga, Break Dance, Booster, Star Flyer, X-Factor, Twister, Peklo, Ruské kolo, Loď Pirate, Lavice nebo stále oblíbené klece. Určitě ani letos nebude chybět klasika pro malé děti: Řetízkový kolotoč, Malý řetízkový kolotoč, Autíčka, Dětský vláček, Skákací hrad, Houpačky, Aquazorbing, Jízda na ponících, Trampolíny, Létající labutě, Létající dráčci, Autodrom, Horská nebo Lochnesská dráha. Také počet prodejních stánků nabízejících upomínkové předměty, perníky, sladkosti, oblečení, občerstvení a další drobnosti se pohybuje kolem 150-ti. Máme se tedy tradičně na co těšit.

Dopravní omezení

Podívejte se na letecké fotografie Žďárské pouti.

Žďárská pouť však na počátku vypadala úplně jinak než dnes. Do okolí zimního stadionu se stánky a atrakce přesunuly až v 80. letech 20. století. V úryvcích z knihy Stanislava Mikuleho si níže můžete přečíst, jak se Žďárská pouť v průběhu času měnila a vyvíjela.

Z historie žďárské poutě

Počátek žďárských poutí je úzce spjat s poutním kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jak už název této památky napoví, byl kostel vystavěn jako poutní. Tedy místo, kde se v určitou roční dobu shromažďovali poutníci z blízkého i vzdáleného okolí. Pro tento účel splňovala Zelená hora veškeré aspekty poutního kostela 18. a 19. století. Velký význam pro věhlas mělo zasvěcení kostela sv. Janu Nepomuckému, v té době populárnímu světci, a to nejen v českých zemích. Jako dominanta vystavěná na kopci je dobře viditelná a tedy výborný orientační bod pro příchozí poutníky. Prostranství mezi kostelem a ambitem, nazývané Pole poutníků (dnes hřbitov), dokázalo pojmout velké množství poutníků. Samotný ambit pak posloužil jako útočiště při nepřízni počasí. Již od svého vysvěcení roku 1722 byl zelenohorský kostel jedním z našich nejslavnějších a nejnavštěvovanějších barokních poutních míst, což zvyšovalo společenskou prestiž kláštera a mělo i ekonomické výhody. Vedle liturgických obřadů se zde uplatňovaly i další druhy barokního umění, například hudba, poezie, řečnictví či divadlo. [Mikule, 2008, str. 60]

První velkou významnou slavnost areál kostela zažil při oslavě svatojánského oktávu a výročí kanonizace 16. až 23. května 1730. Následnou akcí většího rozsahu byla oslava domnělého 500. výročí kláštera v roce 1735. V roce 1780, za opata Otty Logka z Netky se konala pouť k výročí 50 let od Žďárských svatojánských kanonizačních slavností. Po požáru roku 1784 se první pouť konala až roku 1803. Poté už probíhaly poutě každoročně. Podle dochovaných zpráv z roku 1908 se v areálu o pouti 15. a 16. května sešlo několik tisíc lidí. Sláva žďárských poutí nepohasla ani v meziválečném období (1918-1939). [Mikule, 2008, str. 61]

Podle pamětníků vypadala pouť v meziválečném období takto: Od počátku května se do zámku Žďáru sjížděli kramáři a komedianti, aby opanovali místo. V Dolní ulici byly hospody a domy zaplněny hosty, kteří se na pouť sjeli. Přímo na Zelené hoře stály stánky, neboli boudy, kde se vařila dršťková a nudlová polévka a prodávalo pečivo a nápoje. Pod kopcem byly postaveny čtyři nebo pět kolotočů. U Konventního rybníka se nacházely střelnice, bleší cirkus, zápasník s hadem a medvědář. Součástí poutě byl i ohňostroj, který se konal na hrázi rybníka za Dolní ulicí. V den poutě kostelem zněla oslavná kázání a slavnostní mše. Velkou podívanou byl průvod s cechovními korouhvemi vycházející z města Žďáru, který se spojil pod Zelenou horou s průvodem ze Zámku Žďáru. [Mikule, 2008, str. 64]

Zdroj: MIKULE Stanislav (2008). Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,
Vydalo Město Žďár nad Sázavou, ISBN 978-80-254-4041-4 (v knize neuvedeno: brož.)
Knihu pro zájemce možno zakoupit v Regionálním muzeu.

Poutní bohoslužby v kostele Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Pro mnoho věřících je však dnešní pouť hlavně svátkem duchovním a proto jako každý rok, probíhají od pátku do neděle, v kostele Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře poutní bohoslužby. Více o programu na www.zdarskefarnosti.cz