Žďár nad sázavou, turistický portál, Žďárský průvodce
Rainbow page separator

Žďárské aktuality

Úpravy ve svobodárnách mají zajistit energetické úspory

Pátek, 2. prosince 2022

Žďár nad Sázavou / V jarních měsících mají být dokončeny stavební práce týkající se zateplení posledních dvou svobodáren – městských domů s malometrážními byty sloužícími vesměs jako sociální byty – v Brodské ulici. Náklady na revitalizaci, jež si klade...
x