Rainbow page separator

Koláč pro hospic si letos lidé mohou zakoupit už podeváté

Pondělí, 4. října 2021

Žďár nad Sázavou / Ve Žďáře, Bystřici a Meziříčí letos opět nabídne Oblastní charita Žďár nad Sázavou sladké pečivo v rámci kampaně Koláč pro hospic. Uskuteční se ve středu 6. října a lidé už podeváté dostanou koupí koláče možnost pomoci charitní domácí hospicové péči. Podpořit ji bude možné i v on-line podobě, a to po celý říjen prostřednictvím webu www.zdar.charita.cz.
Ve Žďáře se objeví stánek s koláči vedle prodejny Vesna v Horní ulici od 7 do 17 hodin, po páté ráno budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmami DEL a ŽĎAS. Koláče bude možné od osmi hodin až do poledne zakoupit také v kanceláři vrchní sestry domácí zdravotní péče v suterénu polikliniky. Do kampaně se zapojí také firma TOKOZ i DM drogerie markt v Brněnské ulici. Novinkou se stane pojízdný vůz s koláči, který se bude pohybovat na frekventovaných místech, jako je nádraží, městský úřad, tržnice, úřad práce a průmyslová zóna v Jamské ulici.
Koláče pro Žďár letos kromě místních pekáren ENPEKA a Pekařství Řečice budou pomáhat péct i studenti gastronomické školy, v Bystřici pečivo připraví Pekařství Koudelka a pro Meziříčí Karlova pekárna. „Koláč pro hospic je pro nás jednou z možností, jak dát vědět o službě těm, kteří ji potřebují. Současně je i důležitou finanční podporou. Naše péče se v posledních letech velmi rozrůstá. Do poloviny letošního roku jsme pomohli důstojně dožít v domácím prostředí 88 uživatelům. K tomu, abychom dokázali efektivně pomáhat, potřebujeme rozšířit personální stav a postupně tým dovybavit potřebnými pomůckami a materiálem,“ přiblížila vedoucí domácí hospicové péče Barbora Boháčová s tím, že za veškerou podporu veřejnosti jsou zaměstnanci charity velice vděční.