Rainbow page separator

Participativní rozpočet si město v roce 2018 zajistí samo

Čtvrtek, 6. Duben 2017

Žďár nad Sázavou / Opět 600 tisíc korun plánuje v roce 2018 vyčlenit Žďár do takzvaného participativního rozpočtu. Při něm lidé posílají své návrhy, co by se ve městě do stanovené finanční částky dalo vylepšit, pak veřejnost o nominovaných návrzích hlasuje.
Změnou pro rok 2018 má být kromě toho, že participativní rozpočet už nebude zajišťovat agentura, ale samotné město, maximální výše částky na realizaci jednoho projektu. Ta se zvýší ze 150 tisíc na 300 tisíc korun. Za předpokladu, že by veřejnost udělila nejvíce hlasů projektům v maximální finanční výši, vyčleněných šest set tisíc korun by stačilo pouze na dva.
Posune se rovněž hlasování o návrzích – letos v listopadu už by měly být úpravy vzešlé z přání obyvatel Žďáru vybrány a připravovány do rozpočtu, neboť určitou dobu trvá, než se u některých akcí vyřídí nutná administrativa.
V letošním pilotním ročníku participativního rozpočtu dojde na realizaci prvních čtyř projektů po asi 150 tisících, které podali a následně svými hlasy podpořili obyvatelé Žďáru. Jedná se o vstup do úvozu na Klafaru s připomínkou prvního osídlení Žďáru, úpravu terénu po pokácených topolech ve Farských humnech, oplocení volnočasového areálu pro děti a mládež ve Farských humnech a obnovu vodního prvku v atriu za náměstím.