Rainbow page separator

Firmy od ‘kurovec’

Kůrovci přeje počasí, vlastníci musí bedlivě kontrolovat lesy

Sobota, 7. července 2018

Žďár nad Sázavou / Pravidelné kontroly lesních porostů a okamžitá reakce, pokud je zjistěno napadení stromů kůrovcem. Na ;;to důrazně upozorňují vlastníky lesů na Žďársku pracovníci žďárského odboru životního prostředí. V lokalitě reálně hrozí...
Dřevo

Žďársku hrozí kůrovcová kalamita, záleží na vlastnících lesů

Úterý, 20. března 2018

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou majitelé lesních porostů povinni dostat ven z lesa či asanovat veškeré stromy a dříví napadené kůrovcem. Nejpozději však před tím, než dospělí brouci vyletí z napadených...