Rainbow page separator

Žďár se přidal k paktu starostů a primátorů ke snižování emisí

Čtvrtek, 27. Červen 2019

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do dvou let od podpisu paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, k němuž se připojila rovněž žďárská radnice, musí Žďár nad Sázavou vypracovat vlastní akční plán. Do roku 2030 je město povinno o přibližně čtyřicet procent snížit emise oxidu uhličitého.
V souvislosti s přistoupením Žďáru k paktu, který v podstatě představuje dobrovolný závazek měst a obcí vedoucí ke snižování emisí a skleníkových plynů a zvyšování připravenosti na klimatické změny, se Žďáru současně otevřou možnosti čerpání dalších dotací.
Členství v paktu starostů a primátorů není spojeno s žádnými finančními náklady a za předpokladu, že se městu množství emisí o čtyřicet procent snížit nepodaří, podle informací radnice tato skutečnost nebude spojena s žádnými sankcemi.