Rainbow page separator

Automobily poprvé objedou Nové Veselí a Budeč 30. října

Pondělí, 26. Říjen 2020

Nové Veselí / V režimu předčasného užívání bude v pátek 30. října uveden do provozu obchvat Nového Veselí a sousední Budče. Přeložka krajské silnice II/353 je dlouhá pět kilometrů, náklady na její vybudovaní jsou vyčísleny na 351 milionů korun, z čehož 270 milionů činí evropská dotace. Stavební práce začaly v polovině loňského března, nová komunikace spojující Žďár s Jihlavou vede východně od zastavěného území. Součástí projektu je také most přes řeku Oslavu a okružní křižovatka pro usměrnění provozu v křížení obchvatu s komunikací III/35311 mezi Novým Veselím a Březím nad Oslavou.
Prosadit stavbu obchvatu městyse, kde frekventovaná silnice vede asi na třinácti stech metrů jeho středem, přičemž v úseku je i několik nepřehledných zatáček, se Nové Veselí snažilo dlouhá léta. V okolí na stejné komunikaci už dříve trasa obešla Bohdalov na Žďársku a Jamné na Jihlavsku. Ve stejném termínu jako obchvat Nového Veselí, tedy v pátek 30. října, bude na silnici II/353 v režimu předčasného užívání zprovozněn i nový obchvat Velkého Beranova.