cena vody
Rainbow page separator

Cena vody v příštím roce opět vzroste, ale o méně než letos

Úterý, 2. Prosinec 2014

Žďársko / Cenu pitné vody pro příští rok schválilo předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Nově odběratelé zaplatí 89,90 koruny za litr krychlový vody, letos je to 88,40 koruny. Nárůst činí 1,50 koruny.

V roce 2015 se zvýší pouze výše vodného, a to ze 49,70 koruny za kubík na 51,20 koruny. Stočné zůstává na stejné výši, což je 38,70 koruny. „Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko jako příjemce dotací z Evropské unie má uzavřené smlouvy, jejichž součástí je závazek dodržení podmínek takzvané finanční analýzy, která predikuje povinný vývoj ceny vodného a stočného. Jeho součástí je i nezbytný vývoj nájemného pro zajištění samofinancovatelnosti obnovy majetku vodovodů a kanalizací,“ uvedla předsedkyně představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová. Nedodržení vývoje cen může mít za následek krácení dotace. Na základě původních rozhodnutí o poskytnutí dotace se měly ceny vodného a stočného vyvíjet v minimální výši pět procent plus inflace, ale díky jednání se Státním fondem životního prostředí se předpokládaný vývoj podařilo snížit.

Letos se oproti roku 2013 zvýšila cena vody z 84,40 koruny za metr krychlový na 88,40 koruny, což byl nárůst o čtyři koruny.