Rainbow page separator

Do poutního kostela se po tři čtvrtě století vrátí zvony

Pondělí, 11. Květen 2015

Zelená hora Žďár nad Sázavou, Santini, UNESCO

Žďár nad Sázavou / Během letošní diecézní poutě rodin v sobotu 29. srpna by mělo dojít k požehnání novým zvonům odlitým do žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – významné památky zapsané na seznamu UNESCO. Nové zvony, které se na Zelenou horu vrátí po tři čtvrtě století, budou tři a ponesou jména svatý Cyril, svatý Metoděj a svatý Vojtěch.
V areálu žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře původně bývalo pět zvonů, ale po požáru v roce 1784 a provizorní opravě objektu mohly být instalovány jenom tři. Zvony ze Zelené hory byly zrekvírovány za první světové války, nové tři pak byly odlity v roce 1926. I ty ale později padly za oběť potřebám války, tentokrát druhé světové.