Rainbow page separator

Jarní úklid letos ve žďárských ulicích začne 30. března

Sobota, 11. března 2017

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Jarní úklid města letos vyhlásila žďárská radnice v období od 30. března do 13. dubna. Jako první se ve dnech 30. března až 1. dubna uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu. Při tomto sběru mohou lidé odložit například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory či obaly znečištěné škodlivinami. Úplné odevzdané elektrospotřebiče budou poslány k dalšímu využití, nekompletní skončí na skládce nebezpečného odpadu. Po ukončení mobilního svozu mohou obyvatelé sami odložit nebezpečné odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici.
Od 3. do 13. dubna se na obvyklých stanovištích ve Žďáře objeví velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný odpad následně poputuje na skládku do Ronova, zelený odpad na zpracování do žďárské bioplynové stanice.
Od dubna se rovněž po zimním období vrátí k pravidelnému týdennímu vyvážení biopopelnice, v průběhu jara dojde k rozšíření možnosti třídění u hřbitovů na Zelené hoře a v Jamské ulici. Na obou místech budou přistaveny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, plasty, sklo a směsný komunální odpad.