Rainbow page separator

Jasná pravidla pro nové investory mají přispět k rozvoji Žďáru

Pátek, 24. září 2021

Žďár nad Sázavou / Pravidla pro investory připravila žďárská radnice. Jedná se o developerskou výstavbu nových bytů, staveb občanské vybavenosti, firem v průmyslových zónách a podobně, a to s tím, že se město chce vyhnout nevhodným projektům, kde jde investorům výhradně o to území za účelem co nejvyššího zisku vytěžit a odejít. „Pokud se město má rozvíjet, je třeba do něj vpustit soukromý kapitál, ale musí se to dělat udržitelně, výhodně pro obě strany a pro rozvoj města, nikoliv jako semeniště budoucích problémů,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že řada sídel již taková pravidla stanovená má.
Pravidla se skládají z pěti částí. Po projekčních pracích a realizační fázi jde o převzetí ploch do správy města, kdy developer například vybuduje byty a k nim ještě hřiště, veřejné osvětlení, parkovací místa, mobiliář či vysadí zeleň a následně tyto plochy převede do vlastnictví města. Další součástí pravidel je plánovací smlouva – investor zná podmínky města pro ten který projekt – a posledním jsou jasné majetkoprávní vztahy související s technickou infrastrukturou či jejich vyjasnění v situaci, kdy kupříkladu část pozemků vlastní město a část soukromý majitel. Podstatou přijatých pravidel je, že výhledový investor bude už dopředu vědět, co přesně po něm město požaduje, a pokud s podmínkami nesouhlasí, má možnost svůj projekt uplatnit jinde.