Rainbow page separator

Je rehabilitace „na pojišťovnu“ ve Žďáře dostačující?

Čtvrtek, 22. září 2022

Žďár nad Sázavou / Za podpory veřejnosti i lékařů vnímajících problematiku rehabilitační péče v březnu vznikl ve žďárské Oáze klidu, která do té doby nabízela výhradně thajské masáže, nový zdravotnický provoz fyzioterapie. Od začátku si našel řadu zájemců, i přes to, že dosud funguje jen za přímou úhradu. V plánu provozovatelů již od prvopočátku byla spolupráce s pojišťovnami, které by rehabilitační úkony proplácely. Ani po půl roce činnosti a účasti rehabilitace ve dvou výběrových řízeních se toto nepodařilo, a to s verdiktem, že kapacity hrazené rehabilitační péče pojišťovnami jsou ve Žďáře dostačující.
Osobní zkušenosti a reakce obyvatel však poukazují na skutečnost, že objednací lhůta na pojišťovnami hrazenou rehabilitaci ve Žďáře je zhruba jeden až dva měsíce. Což je pro pacienta s akutním problémem či poúrazovým stavem dlouhá doba. Prodlení negativně ovlivňuje jak zdraví pacientů, tak náklady pojišťoven za delší nebo opakovanou léčbu. Navíc proč by se měl pacient, jenž si celý život platí zdravotní pojištění, rehabilitaci v nějakém „rozumném“ termínu platit sám?
Od června ve Žďáře poskytuje rehabilitační péči hrazenou pojišťovnami pouze rehabilitace v objektu polikliniky – poté, co byla ukončena péče „na pojišťovnu“ na pracovišti v areálu firmy ŽĎAS, tato kapacita již nahrazena nebyla. Pacientům ve Žďáře tak nezbývá než dlouhé týdny čekat, anebo si rehabilitační úkony zaplatit sami. V okolních městech situace o moc lepší není, navíc dojíždění je zejména pro osoby s problémy pohybového aparátu často komplikované.
Zaměstnanci Oázy klidu stojí o názory veřejnosti týkající se současné situace v oblasti rehabilitační péče ve Žďáře a její dostupnosti v rámci úhrady pojišťovnami, které by je podpořily při dalším jednání při snaze zajistit klientům rehabilitaci, kterou nebudou muset platit ze svého.
Pište, komentujte a sdílejte.

• Jakou máte zkušenost s rehabilitační péčí ve Žďáře nad Sázavou?
• Je pro vás dostupnost rehabilitační péče dostatečná?
• Jakou objednací lhůtu akceptujete při řešení poúrazových stavů a akutních bolestivých stavů?
• Cestujete za rehabilitační péčí do jiných měst a krajů?

Lenka Klimeš https://www.oazaklidu.net/fyzioterapie/