Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

Jiří Zeman již popatnácté u Tříkrálové sbírky: Hnacím motorem mi byla a je touha pomáhat potřebným

Pondělí, 22. Prosinec 2014

Jiří Zeman s Veronikou Dobrovolnou

Pane Zemane, ve žďárské Charitě působíte již patnáct let jako tříkrálový asistent pro oblast Velkomeziříčska. Zkuste s námi zavzpomínat. Jak jste se k této funkci dostal?

U nás v Uhřínově chodili od roku 1990 každoročně tři králové po vsi se scénkou narození Mesiáše pro radost obyvatel. V roce 2000 po první tříkrálové sbírce olomouckých studentů nás s bývalým děkanem P. Peňázem oba napadlo zkusit to se sbírkou také. A stalo se! V roce 2001 jsme se do sbírky zapojili bez záštity žďárské Charity jen v Uhřínově a ve Velkém Meziříčí, to vše s příznivým ohlasem. A od té doby se „jede“ zdárně po patnácté až dodnes.

V čem vaše asistentská funkce spočívá? Jaké jsou vaše povinnosti?
Povinnosti mi zatím nikdo žádné neurčil, ale je zapotřebí sbírku nejdříve spolu s Charitou připravit, zajistit koledníky a vedoucí skupinek a některé poslat za odměnu do Brna na žehnání pana biskupa a na Tříkrálový koncert v divadle, rozdělit rajony, zapečetit pokladničky na Městském úřadě, rozdat pokladničky a drobné dárečky koledníkům, operativně hlídat či eventuálně řešit celý průběh sbírky, následně pokladničky sesbírat, pomoci spočítat na Městském úřadě, odevzdat do banky a samozřejmě průběžně řešit i příslušnou administrativní dokumentaci.

Úkoly, které popisujete, vyžadují nutnou dávku elánu, trpělivosti a také volného času. Kde berete nadšení řešit každoročně stále to samé?
Hnacím motorem mi vždy byla, je a bude touha pomáhat potřebným, strádajícím, a to skrze pochopení a soucit ostatních bratří a sester a mezi nimi také k této pomoci či solidaritě burcovat, vyzývat a podobně.

Jak velký tříkrálový rajon musíte během sbírky pohlídat?
Jedná se o město Velké Meziříčí a čtyřicet čtyři okolních obcí včetně Borska a Tasovska, což je pokryto sedmdesáti sedmi pokladničkami neboli čtyřčlennými skupinkami koledníků.

Na území Velkomeziříčska se začátkem ledna pohybuje více než 300 koledníčků. Jak získáváte asistenty pro Tříkrálovou sbírku?
Nejvíce jsem doposud koledníky získal osobním kontaktem. Bohužel až na jednu vzácnou výjimku jsou zatím bez jakékoliv odezvy všechny výzvy a apely v tisku, rozhlase, kostelích, ve vývěskách, protože stále nám chybí jak vedoucí, tak i koledníci.

Kam se má obrátit potencionální kolednický dobrovolník?
Nejlépe přímo na můj telefon: 736 643 921 nebo email: zemanst@seznam.cz. Další možnost je přihlásit se ve stacionáři Nesa u vedoucí Ing. Aleny Poulové, případně sdělit iniciály vedoucímu skupinky, která k vám přijde.

Výtěžek vaší velkomeziříčské lokality stále roste. Čemu přičítáte tak pěkné výsledky?
Myslím, že nárůst výtěžku je především díky všem štědrým dárcům, kteří tak velkoryse a ochotně pokladničky stále naplňují a nemenší zásluhy mají ti, kteří tyto sbírky provádějí. Jim všem bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat za štědré dary, zvláště pak osamoceným a starým důchodcům, kteří mnohdy ze svého nízkého příjmu darují radostně mnohonásobně vyšší částky než lidé s vysokým příjmem. Další příčinou pěkných výsledků je, že se daří obsadit téměř všechny úseky zejména města díky vedoucím skupinek, kteří obětavě vezmou i třeba trasu navíc.

A nyní tradiční otázka: Máte nějakou zábavnou historku z koledování?
Zábavnou možná ani tak ne, ale spoustu krásných, nezapomenutelných zážitků či setkání zažijí všichni koledníci a někdy bohužel, i smutných. Je až dojemné, když se při zpívání dětí rozpláče třeba bývalá vysoká funkcionářka, chce koledu zopakovat a pak s velikou radostí štědře obdaruje. Nebo její bývalý kolega, který nás po několik roků neslušně vyhazoval, najednou zbystří, že pěkně zpíváme, a pak rovněž štědře přispěje.

Jaký Tříkrálový vzkaz byste rád přednesl všem těm, kteří náš rozhovor právě čtou?
Všem bez rozdílu bych chtěl popřát příjemné a požehnané prožití vánočních svátků a nový rok 2015 ve zdraví, pokoji, spokojenosti a lásce. Na všechny milé koledníčky a vedoucí skupinek se už těším, že se opět setkáme při spolupráci na již blízké patnácté tříkrálové sbírce a zároveň k této spolupráci a osobní účasti vyzývám i vás ostatní: děti, mládež, rodiče atd. A nám všem přeji štědrá a otevřená srdce vůči všem potřebným!

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová