Rainbow page separator

Knihovna začala půjčovat stolní hry, zatím jich má dvě desítky

Pátek, 11. srpna 2017

Kulturní dům Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Půjčování stolních her domů zavedli v dětském oddělení novoměstské knihovny. Zatím si čtenáři registrovaní v knihovně mohou vybrat z dvacítky různých her, jejich seznam je k dispozici na webu kulturního zařízení.
Vypůjčit si domů stolní hru mohou pouze čtenáři, kteří nemají vůči knihovně žádné nevypořádané závazky, a to nejdéle na jeden měsíc bez možnosti dalšího prodloužení. U čtenářů mladších 15 let věku je k tomu nutný podpis zákonného zástupce.
Konkrétní hru si je rovněž možné předem rezervovat. Pokud ji čtenář nevrátí ve stanoveném termínu, knihovna si bude účtovat poplatek z prodlení, stejně jako u ostatních dokumentů.
Při návratu hry do knihovny rovněž odpovědný pracovník zkontroluje všechny její komponenty. V případě, že čtenář stolní hru poškodí tak, že už nebude k použití, anebo ji ztratí, je povinen ji nahradit novou hrou, případně zaplatí její pořizovací cenu.