Rainbow page separator

Kostelík sv. Michaela ve Vítochově

Pátek, 11. září 2009

Kamenný kostel sv. Michaela byl podle legendy vystavěn z popudu svatého Metoděje, který jej měl osobně vysvětit. Prý na místě, kde se ujala borovice zasazená kořeny vzhůru. kostelik-ve-vitochoveBýval označován jako kostelík „U Sedmi borů“ právě podle stromů, které zde rostli zdánlivě kořeny vzhůru. Poslední znich vzal ovšem za své v roce 1976.

 

Kostelík je převážně raně gotickým jednolodím snad z 1. pol. 13. století. Ve 2. pol. 13. století byla loď zvýšena a vznikla dnešní podoba čtyřbokého kněžiště. To bylo v dalším století zaklenuto valenou klenbou a vymalováno. Ve 2. pol. 15. století byla přistavěna hranolová věž na jižní straně, jež bývala kryta šindelem až do roku 1905, plechem. Její pseudogotická římsa pochází z roku 1848.

 

Švédové měli v roce 1645 v kostele upálit kněze. Pod podlahou chrámu se  našlo 13 koster v presbytáři a dalších 40 v lodi, jedna měřila 210 cm! Kostel byl opravován 1661 a důkladně pak v roce 1967.

kostelik-ve-vitochove2Nejcennějšími památkami uvnitř kostelíku jsou kamenná křtitelnice z pol. 13. století (120 cm vysoká a nahoře 68 cm široká) a menza z původního kamenného oltáře, která je dnes zazděna za křtitelnicí. Fresky asi z pol. 14. století byly odhaleny v roce 1949 a restaurovány v roce 1967 a naposledy v roce 2005.

 

Mladší zvon na věži odlil v roce 1535 Adam z Meziříčí, druhý je ještě o století starší. V kostelíku se zachovalo několik zajímavých kamenů. Od vítochovského kostela se naskýtají krásné výhledy do okolí. Natáčel se zde jeden díl televizního seriálu Paměť stromů a také píseň Mrtví z televizního filmu Slunovrat.

www.info.bystricenp.cz