Rainbow page separator

Kůrovec postoupil i na Novoměstsko, lesy čeká kácení a obnova

Sobota, 18. Leden 2020

Nové Město na Moravě / Postupující kůrovcovou kalamitu a hospodaření v městských lesích ve smyslu jak se s problémem co nejefektivněji vypořádat řešili novoměstští zastupitelé. Reálně hrozí, že už příští rok dřevokazný škůdce zdevastuje velkou část lesů na celé ploše Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, přičemž přímo v lesích Nového Města na Moravě by odhadem mohlo jít o 214 hektarů. Jejich celková výměra je 347 hektarů. Jako jediná efektivní metoda boje proti kůrovci se aktuálně jeví včasné kácení a pečlivé vyhledávání kůrovcových ohnisek, ovšem neméně důležité je i následné osázení vzniklých holin vhodnými a odolnějšími dřevinami, nikoliv už výhradně smrky, které se v místních podmínkách ve velkém sázely dříve.
Novoměstské lesy mají nominální hodnotu asi sedmdesát milionů korun, ročně do městské kasy přinesou zhruba milion. Kromě finančních ztrát jsou ve spojitosti s kůrovcovou kalamitou problémem i zásadní změny v rázu krajiny, než po dlouhých letech a předchozí intenzivní péči opět dojde k obnově souvislých lesních porostů.