Rovečné, rovecne, aktuality, potok, koryto
Rainbow page separator

Lesy ČR a Rovečné opravily část koryta potoka

Neděle, 17. Únor 2013

Rovečné / Tresenský potok na Bystřicku bude lépe odolávat povodním. Přispějí k tomu stavební úpravy části toku v obci Rovečné, které vyšly na šestnáct milionů korun. Stavbu v délce 785 metrů, která navýší kapacitu říčního koryta až na objem dvacetileté vody, realizoval státní podnik Lesy ČR ve spolupráci s obcí Rovečné.

Lesy ČR nechaly břehy a dno koryta Tresenského potoka podélně zpevnit opěrnou zdí a kamennou dlažbou, dno toku je zajištěno kamennými příčnými objekty. Proti zanášení koryta slouží jen kousek nad upraveným úsekem nově vybudované kamenné přehrazení, které má za úkol zachytávat splaveniny.

Rovečné se zase postaralo o výstavbu dalších objektů sloužících zejména jako doplnění dopravní obslužnosti –  trubních propustků pod místními komunikacemi, hospodářských přejezdů k jednotlivým nemovitostem a ocelového zábradlí umístěného v kamenných opěrných zdech.