Rainbow page separator

Letošní rozpočet je schodkový, opět zaměřený na investice

Pondělí, 6. Leden 2020

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / S rozpočtem v objemu bezmála 560 milionů korun s osmadvacetimilionovým finančním schodkem mezi příjmy a výdaji bude v letošním roce hospodařit žďárská radnice. Schodek bude krytý zejména převodem z fondu finančních prostředků.
K nejvýznamnějším investičním akcím, které obyvatelé v průběhu tohoto roku zaregistrují, je kupříkladu využití pětadvacetimilionové částky vyhrazené na pokračování rekonstrukce čtvrti Vodojem či sedmnácti milionů určených na rozvoj cyklodopravy ve Žďáře. Rozpočet počítá také s patnácti miliony korun na druhou etapu obnovy Nádražní ulice, čtrnácti miliony na telematiku, tedy inteligentní dopravní systémy, nebo s více než šestnácti miliony korun na opravy, rekonstrukce a údržbu základních škol. Na obnovu žďárských lávek a mostů je kupříkladu vyhrazeno 4,7 milionu korun, dva miliony jsou určeny na budování nových parkovacích míst a stejná suma na opravu povrchů v Libušínské ulici.