Rainbow page separator

Loni počasí kůrovci tolik nepřálo, je šance kalamitu zbrzdit

Neděle, 30. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce března jsou vlastníci lesních porostů povinní ze svých pozemků vytěžit veškeré rozpoznatelné stromy napadené kůrovcem, asanovat je či vyvézt z lesa. „Čím více kůrovcového dříví z lesa dostaneme co nejdříve, tím méně brouků bude na jaře vyletovat. Z jednoho napadeného stromu, který není včas vytěžen a asanován, mohou být během jedné
sezony napadeny až stovky dalších stromů,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
Kůrovci postupujícímu Žďárskem od jihozápadu k severovýchodu se v průběhu loňského roku nedařilo tolik, jako tomu bylo v letech předešlých. Nenahrávalo mu příliš počasí, takže vyletěly standardní dvě generace škůdce. V souvislosti s nadále trvající důslednou kooperací vlastníků lesů je tak stále možnost kůrovcovou kalamitu přibrzdit. Co nejrychlejší zpracování napadených stromů navíc podporují výhodné ceny smrkového dřeva, ale i zákonná povinnost majitelů lesních porostů, kterou je zamezení šíření kůrovce, neboť za nečinnost při ochraně lesa jim hrozí až milionová pokuta.