Rainbow page separator

Město i nadále podpoří jak opravu památek, tak i sgrafit

Pondělí, 24. září 2018

Žďár nad Sázavou / Program obnovy kulturních památek a architektonicky cenných staveb schválili žďárští zastupitelé. I nadále by tak pro tyto účely mělo být v rozpočtu celkem 1,6 milionu korun, stejně jako tomu bylo letos.
V souvislosti s podporou rekonstrukce památek se programu nejčastěji účastní žďárské kostely. Tyto prostředky ale také slouží majitelům památek ke spolufinancování krajských dotací, jako kupříkladu při obnově hotelu Veliš.
Kromě kulturních památek, jež mohou být podpořeny v maximální výši 500 tisíc korun, radnice poskytuje příspěvek také na architektonicky cenné stavby, což jsou v tomto případě především sgrafita na domech pocházejících z 50. let 20. století ve čtvrti Stalingrad. Tam maximální výše podpory činí 50 tisíc korun. Část fasád domů se sgrafity je již obnovených, některá ale v minulých letech při rekonstrukcích skončila pod zateplením a novou omítkou coby levnější a rychlejší způsob opravy. „Oslovujeme majitele domů, že pokud půjdou do rekonstrukce, ať nám dají vědět, a jsme rádi, že se nám skutečně někteří hlásí,“ poznamenal žďárský starosta Zdeněk Navrátil.