Rainbow page separator

Město žádá o prodloužení tlecí doby na hřbitově v Jamské ulici

Pondělí, 9. Září 2019

Žďár nad Sázavou / O prodloužení oficiální tlecí doby na hřbitově v Jamské ulici požádala žďárská radnice krajskou hygienickou stanici; podnět k tomu dala správa žďárských hřbitovů. Doba potřebná pro rozklad lidských ostatků, která obvykle na hřbitovech bývá deset až patnáct let, je v inkriminované žďárské lokalitě vzhledem k výskytu spodní vody až pětinásobně vyšší, což je následně problematické v souvislosti s uložením dalšího zesnulého do totožného hrobu. Potíže se na hřbitově pocházejícího z počátku minulého století projevují postupně s měnícími se přírodními a geologickými podmínkami.
Hygienici proto musí určit nový časový interval tlení v jednotlivých částech žďárského hřbitova, přičemž jeho část může být uzavřena pro pohřbívání zesnulých do země. Komplikace pak může nastat v situaci, kdy rodinní příslušníci zemřou relativně krátce po sobě, takže rodina, jež chce dalšího nebožtíka nechat pohřbít do stejného hrobu, musí využít buď pohřeb žehem, anebo si pronajmout jiné hrobové místo na hřbitově pod Zelenou horou. Na pohřebišti v Jamské ulici už další klasická pohřební místa k dispozici nejsou, neboť dokud je za i již neudržované hroby zaplaceno, zrušit je nelze. Co se týče ukládání uren, žádné omezení na hřbitově v Jamské ulici neplatí.