Rainbow page separator

Místa v těsné blízkosti Žďáru, která stojí za návštěvu

Pondělí, 25. října 2010

Většinu míst, která budou níže uvedena, Žďáráci pravděpodobně znají. Ale možná je již dlouho nenavštívili, nebo už úplně zapomněli, že se takové přírodní skvosty v okolí města vůbec nacházejí. Procházka po jejich stopě nezabere mnoho času a vyrazit na ni lze v jakékoliv ročním období.

bozi-mukaJako výchozí místo je pro přespolní vhodné zvolit parkoviště pod městským úřadem v Žižkově ulici, kde je ideální zanechat auto. Nachází se tam také zastávka autobusu. Poté je možné pokračovat po červené turistické značce proti proudu řeky Sázavy až k mostu, u nějž se od značení ubírajícího se dále podél vodního toku odpojíme. Vydáme se úvozem vzhůru novým žďárským sídlištěm Klafar. Už jenom samotná cesta tímto historickým úvozem stojí za to. Sotva opustíme novostavby, po levé ruce se objeví zachovalá boží muka u dvojice vzrostlých lip. Při stoupání polní cestou pak potkáme ještě jedny.

Na obě strany se navíc lze prakticky neustále kochat skvostným a dalekým výhledem. Obzvláště dobře je odtud vidět areál žďárského zámku nebo kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Cesta nás dovede až k betonové soše Mamlase, jejímž autorem je žďárský sochař Michal Olšiak. rybnik-miksovecTaké od tohoto díla je daleký rozhled, mimo jiné i na rybník Dívka.

U Mamlase se opět napojíme na turistickou značku, tentokrát modrou, jež nás dovede po zhruba půl kilometru k rybníku Mikšovec. Tato vodní plocha na okraji lesa je přírodně velmi cennou lokalitou – vyskytují se v ní mnohé druhy ohrožených obojživelníků.

Od Mikšovce pochodujeme dále po modré lesem, a to až k jezírku Vápenice. Tento někdejší lom, již léta ale zaplavený, je domovem například raka říčního, zahlédnout ale lze v jeho okolí i ledňáčka. Kdysi byly do jezírka vysazeny ryby, jelikož tam ale neprobíhá žádná jejich obnova, mají podivné, zdegenerované tvary. I tyto obyvatele vod lze při dobrém světle zahlédnout, jak plují těsně pod hladinou.
Od Vápenice pokračujeme po lesní silničce po žluté i modré značce až na rozcestí se zeleným značením. Na této křižovatce odbočíme vpravo na zelenou a žlutou, a na nedalekém rozcestí se pak odpojíme a budeme sledovat již pouze žluté značení stoupající do kopce. Po necelém kilometru chůze lesem se nám vyhled-na-kostel-na-zelene-horekrajina otevře a nabídne nádhernou výhledovou trasu, která vede neméně unikátní alejí. Kochat se lze opět hlavně výhledem na zámecký areál.

Poté, co dorazíme k rozcestníku U Jordánku, máme na výběr. Vyrazíme-li vzhůru do kopce k samotě Starý Dvůr, dojdeme po modré značce během chvíle opět k Mamlasovi a úvozem se dostaneme do výchozího místa. Cesta čítá asi 2,5 kilometru. Vydáme-li se dolů k městu, narazíme záhy na cyklistickou stezku. Tato opět zhruba 2,5 kilometru dlouhá trasa nás podél toku Sázavy dovede zase na parkoviště u městského úřadu.

Kilometrů celkem: cca 10 km
Náročnost: lehká
Orientace v terénu:
 snadná, většina trasy po turistické značce