Rainbow page separator

Na hřbitově posunuli zeď, přibudou hroby a urnová místa

Čtvrtek, 24. Červen 2021

Nové Město na Moravě / Rozšíření katolického hřbitova v současné době probíhá v Novém Městě. Stavební práce byly zahájeny minulý měsíc, jejich záměrem je zvětšení kapacity hřbitova, k čemuž dojde prostřednictvím posunutí stávající ohradní zdi. Původní byla zbourána, přičemž její část zůstala zachována pro vyrovnání výškových rozdílů. V rámci probíhajících stavebních prací je rovněž počítáno s vybudováním nového chodníku.
Rozšířením kapacity novoměstského katolického hřbitova přibude přibližně pět desítek klasických hrobových míst a šedesát míst určených pro uložení uren. Stavební úpravy, které jsou vyčísleny na přibližně dva miliony korun, mají být dokončeny do srpnové pouti na Kostelíčku. Aktuální rozšíření katolického hřbitova není prvním, naposledy byl areál podobným způsobem upravován a zvětšován před patnácti lety.