Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, obnova, památky
Rainbow page separator

Na obnovu památek má město 838 tisíc korun

Úterý, 10. Leden 2012

Žďár nad Sázavou/ Již od roku 2008 vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky program s názvem Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Jeho cílem je umožnit zmiňovaným obcím, aby se podílely na zlepšení stavu a vzhledu památek na svém území. Právě ony totiž nejlépe mohou spravedlivě rozdělit finanční příspěvky, a to díky znalosti prostředí a samotných památek regionu. Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla letos stanovena kvóta ve výši 838 tisíc korun. Tato částka bude rozdělena mezi žadatele, kteří se přihlásí do 28. února letošního roku. Splnit ale samozřejmě musejí stanovené podmínky programu. Důležitým faktem je, že peníze jsou určené na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se však nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou ani vyhlášeny národními kulturními památkami. Zároveň tyto stavby nesmějí být ve vlastnictví České republiky. Finanční prostředky lze využít také na obnovu movité kulturní památky, která je ale pevně spojená se stavbou – to znamená například oltáře nebo varhany v kostelech, které jsou kulturní památkou.

Minimální podíl, jenž musí vlastník památky do rekonstrukce či obnovy vložit, činí deset procent celkové částky. Výše příspěvku pak byla stanovena na nejméně 50 tisíc korun. Lidé, kteří mají o dotaci z programu zájem, se mohou s dotazy ohledně vypracování žádosti obrátit na pracovnici žďárského městského úřadu Zuzanu Vostrejšovou. Tu lze kontaktovat na telefonním čísle 566 688 199 nebo prostřednictvím emailu zuzana.vostrejsova@zdarns.cz. (zp)