Rainbow page separator

Nížkovská firma dostala pokuty za opakované znečištění potoka

Pondělí, 24. Červen 2019

Nížkov / Dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun dostala potravinářská společnost Fritagro z Nížkova od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspektoři z oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly v březnu 2018 přes dešťovou kanalizaci tuky do potoka a že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části roku 2018 nadlimitně znečištěné odpadní vody. Za tato porušení vodního zákona firmě inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Další sankci, a to ve výši 100 tisíc korun, firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – únik tuků a vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod totiž způsobily poškození vodního toku. Obě pokuty jsou již pravomocné. „Při kontrole v březnu 2018 jsme zjistili, že voda vytékající potrubím dešťové kanalizace z areálu společnosti do potoka byla zakalena, ve vodním toku byl zřetelný výskyt tuků, které tvořily bíle zbarvené shluky. V korytě byly patrné šedavé nánosy a usazeniny,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Při kontrole čistírny odpadních vod firmy navíc inspektoři zjistili, že společnost nedodržovala stanovené limity ve vypouštěných odpadních vodách. Například v březnu 2017 překročila šestinásobně limit v hodnotě chemické spotřeby kyslíku a jedenáctinásobně limit pro nerozpuštěné látky. „Negativně tím byla ovlivněna kvalita povrchové vody toku v délce dvou kilometrů,“ dodal Panský.
Podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jde o poškození dlouhodobého charakteru. Návrat k původnímu ekologickému stavu může trvat několik let. Inspektoři už firmu Fritagro Nížkov pokutovali v roce 2017, tehdy dostala sankci 200 tisíc korun za únik čistírenských kalů do potoka.