Rainbow page separator

Nová kanalizace v Rokytně zlepší čistotu rybníka Koupaliště

Sobota, 2. Prosinec 2017

Trubka

Nové Město na Moravě / Na jaře roku 2019 má být hotová výstavba kanalizace v místní části Nového Města na Moravě Rokytno, která byla aktuálně zahájena. Hlavním investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, stavba kanalizace dlouhé tři a půl kilometru vyjde na bezmála devatenáct milionů korun. Z toho dvanáct milionů pokryje evropská dotace.
Rokytno v současné době využívá kořenovou čistírnu, kterou představují rybníky v dolní části vsi, odtud pak voda odtéká do novoměstského rybníka Koupaliště. To je v letních měsících lidmi z Nového Města využíváno k rekreaci, takže po spuštění rokytenské kanalizace se dá předpokládat, že v něm bude čistší voda.
Stávající kořenové čistění je však v plánu používat i po dostavbě kanalizace, která byla navržená jako oddělená. Nová část odvede do novoměstské čističky odpadní vody, současná zůstane jako dešťová.